Please wait...

KATALOG KURSUS Senarai kursus yang terdapat di NIH.

Tajuk Penganjur Bidang Kumpulan Sasaran Tarikh Mula Tarikh Tamat Status
WORKSHOP ON INFECTIOUS VIRAL DISEASES UNIT VIROLOGI,
PUSAT PENYELIDIKAN PENYAKIT BERJANGKIT (IDRC),
INSTITUT PENYELIDIKAN PERUBATAN
PENYELIDIKAN TERTUTUP
Staff Unit Virologi
02/08/2022 04/08/2022 Buka 8
ELISA HANDS-ON TRAINING & APPLICATION UNIT METABOLISME TERWARIS (IEM) DAN GENETIK,
PUSAT PENYELIDIKAN PEMAKANAN, METABOLIK DAN KARDIOVASKULAR (NMCRC),
INSTITUT PENYELIDIKAN PERUBATAN
PENYELIDIKAN WARGA NIH
Terbuka kepada kakitangan (P&P atau Pelaksana) yang mempunyai pengetahuan asas ELISA atau mempunyai perancangan untuk melakukan analisis ELISA
10/08/2022 10/08/2022 Tutup 8
TIME SERIES ANALYSIS IN LONGITUDINAL DATA EPIDEMIOLOGI KLINIKAL,
INSTITUT PENYELIDIKAN KLINIKAL
PENYELIDIKAN TERTUTUP
10/08/2022 11/08/2022 Buka 8
INTERMEDIATE MODELLING OF INFECTIOUS DISEASE UNIT EPIDEMIOLOGI,
PUSAT SUMBER KHAS (SRC),
INSTITUT PENYELIDIKAN PERUBATAN
PENYELIDIKAN WARGA NIH
Profesional Gred 41 ke atas
10/08/2022 11/08/2022 Buka 8
BASIC REDCAP WORKSHOP SEKTOR BIOSTATISTIK & DATA REPOSITORI,
PEJABAT PENGURUS NIH
PENYELIDIKAN TERTUTUP
Pegawai yang menerima e-mel jemputan sahaja
15/08/2022 16/08/2022 Tutup 8
KURSUS 'LEADING INTO THE FUTURE' (Online) PUSAT PEMBANGUNAN KECEMERLANGAN TADBIR URUS KLINIKAL,
INSTITUT PENGURUSAN KESIHATAN
KEPIMPINAN TERBUKA
GRED 48 SEHINGGA GRED 56
16/08/2022 18/08/2022 Tutup 8
ICT TROUBLESHOOTING: DO IT YOURSELF! UNIT OPERASI DAN TEKNIKAL,
SEKTOR TEKNOLOGI MAKLUMAT,
PEJABAT PENDAFTAR NIH
ICT WARGA NIH
17/08/2022 18/08/2022 Tutup 8
BENGKEL ACTION RESEARCH LIAISON OFFICER BARU HOSPITAL KLUSTER 2022 PUSAT PEMBANGUNAN STRATEGIK & KECEMERLANGAN ORGANISASI KESIHATAN,
INSTITUT PENGURUSAN KESIHATAN
LAIN-LAIN TERTUTUP
LIAISON OFFICER BARU HOSPITAL KLUSTER 2022
17/08/2022 19/08/2022 Buka 8
COMPLEX SAMPLE ANALYSIS SEKTOR BIOSTATISTIK & DATA REPOSITORI,
PEJABAT PENGURUS NIH
PENYELIDIKAN TERBUKA
Pegawai gred 29 ke atas
17/08/2022 18/08/2022 Tutup 8
SURVIVAL ANALYSIS EPIDEMIOLOGI KLINIKAL,
INSTITUT PENYELIDIKAN KLINIKAL
PENYELIDIKAN TERTUTUP
22/08/2022 23/08/2022 Buka 8
MS EXCEL TIPS & TRICKS: ASAS & PERTENGAHAN UNIT OPERASI DAN TEKNIKAL,
SEKTOR TEKNOLOGI MAKLUMAT,
PEJABAT PENDAFTAR NIH
ICT TERBUKA
22/08/2022 23/08/2022 Tutup 8
BENGKEL WRITING FOR Q BULLETIN: POLISH & PUBLISH PUSAT PENYELIDIKAN KUALITI KESIHATAN,
INSTITUT PENYELIDIKAN SISTEM KESIHATAN
PENYELIDIKAN TERTUTUP
Calon dari pusat/institut/bahagian yang menerima emel jemputan sahaja
23/08/2022 25/08/2022 Buka 8
PROGRAM PEMENTORAN PERINGKAT NIH TAHUN 2022 UNIT PSIKOLOGI KAUNSELING,
SEKTOR KHIDMAT PENGURUSAN,
PEJABAT PENDAFTAR NIH
LAIN-LAIN TERTUTUP
PENCALONAN DIJALANKAN OLEH KETUA JABATAN MENGIKUT KRITERIA PENCALONAN MENTOR DAN MENTI
23/08/2022 24/08/2022 Tutup 8
KEJURUTERAAN SISTEM APLIKASI SEKTOR AWAM (KRISA) - KE ARAH PEMANTAPAN DOKUMENTASI PEMBANGUNAN SISTEM UNIT OPERASI DAN TEKNIKAL,
SEKTOR TEKNOLOGI MAKLUMAT,
PEJABAT PENDAFTAR NIH
ICT TERTUTUP
24/08/2022 25/08/2022 Buka 8
PLINK: A TOOL SET FOR GENETIC ASSOCIATION TESTING COURSE SEKTOR BIOSTATISTIK & DATA REPOSITORI,
PEJABAT PENGURUS NIH
PENYELIDIKAN WARGA NIH
Kumpulan Pengurusan & Profesional
29/08/2022 30/08/2022 Tutup 8
KLINIK LEAN HEALTHCARE BIL 5/2022 (Online) PUSAT PEMBANGUNAN STRATEGIK & KECEMERLANGAN ORGANISASI KESIHATAN,
INSTITUT PENGURUSAN KESIHATAN
PENGURUSAN TERBUKA
Pegawai yang mempunyai pengetahuan asas dalam Lean atau pernah menghadiri latihan Lean Awareness
14/09/2022 14/09/2022 Buka 9
INTRODUCTION TO COST-EFFECTIVENESS ANALYSIS FOR HEALTHCARE RESEARCH (Online) PUSAT PENYELIDIKAN EKONOMI KESIHATAN,
INSTITUT PENYELIDIKAN SISTEM KESIHATAN
EKONOMI TERBUKA
Terbuka kepada semua pihak berkepentingan, pembuat keputusan, profesional kesihatan, penyelidik dan ahli akademik yang berminat dengan kualiti hidup dan penilaian ekonomi
27/09/2022 28/09/2022 Buka 9
KURSUS POWER OF DELEGATION : SYSTEMATIC STRATEGIC SUCCESSION PLAN (Online) PUSAT PEMBANGUNAN KEPIMPINAN & PEMBANGUNAN PROFESIONAL,
INSTITUT PENGURUSAN KESIHATAN
KEPIMPINAN TERTUTUP
Talent TGP
11/10/2022 12/10/2022 Tutup 10
KLINIK ACTION RESEARCH FOR HEALTHCARE BIL 5/2022 (Online) PUSAT PEMBANGUNAN STRATEGIK & KECEMERLANGAN ORGANISASI KESIHATAN,
INSTITUT PENGURUSAN KESIHATAN
PENGURUSAN TERBUKA
Pegawai yang mempunyai pengetahuan asas dalam Action Research atau pernah menghadiri latihan Action Research
12/10/2022 12/10/2022 Buka 10